Adjuntem seguidament el document elaborat pel Fòrum d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris, amb informació d’interès sobre eines de recaptació,

A fi de facilitar al màxim als ciutadans la informació i l’assistència en el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda, disponibles en la seva pàgina web, en l’apartat: Eines de Recaptació.

El primer, denominat “Calculadora de terminis de pagament”, permet realitzar consultes personalitzades dirigides a conèixer la data límit per al pagament de deutes tributaris i no tributàries gestionades per l’Agència Tributària.

El segon, denominat “Calculadora d’interessos i ajornaments” permet per part seva, conèixer els interessos, legals i/o de demora, que puguin resultar aplicables als deutes, tributàries i/o no tributàries, visualitzant en el cas d’ajornaments les quanties a satisfer mensualment dels deutes, així com dels interessos, segons les dades introduïdes.

Pot trobar més informació sobre les noves eines d’assistència virtual en el següent enllaç de la pàgina web de l’Agència Tributària: https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/_componentes_/_le_interesa_conocer/_relacionados_/calculadora_de_plazos_de_pago__y__calculadora_de_intereses_y_aplazamientos___dos_nuevos_servicios_de_ayuda_sobre_deudas.shtml