Adjuntam a aquest escrit la comunicació rebuda del Ministeri de l’Interior relativa a la descàrrega en línia dels impresos de les taxes associades als NIE, que suposaran un canvi en el procés de tramitació d’aquests documents a Eivissa.

Atès que a partir d’ara ja no es facilitaran a l’ICAIB Eivissa els models 790 corresponents a les taxes i que aquests s’han de descarregar en línia del portal web www.policia.es (o bé entrant a Comisaría virtual/Extranjeros o bé en seu electrònica), els col·legiats han de tenir en compte que quan facin la sol·licitud de NIE a la seu de l’ICAIB Eivissa, juntament amb els documents requerits per obtenir el document, han de lliurar l’imprès de taxes (model 790) prèviament descarregat d’Internet i sense omplir, a fi que el Col·legi pugui continuar la tramitació de la sol·licitud.

És important indicar, tal com s’assenyala en el comunicat del Ministeri de l’Interior, que cada imprès descarregat du un número identificador únic i exclusiu, de manera que per cada NIE sol·licitat s’ha de descarregar l’imprès corresponent de la taxa.

Comunicat del Ministeri de l’Interior