Informam que el senyor Daniel Bodelón Puertas, assessor de la Mutualitat de l’Advocacia, es desplaçarà el dia 25 d’octubre a la seu de l’ICAIB a Eivissa i el dia 26 d’octubre a la seu col·legial de Menorca, per atendre, de forma personalitzada, totes aquelles consultes, gestions, tràmits o peticions d’informació que li formulin els col·legiats i mutualistes. L’horari establert en els dos casos és de las 11:00 a les 15:00 hores.

Per a una òptima organització de les visites i evitar als col·legiats temps d’espera, es recomana sol·licitar cita prèvia al correu electrònic: soniapardo@icaib.org (Eivissa) i nacho.panisello@icaib.org (Menorca).