Informem als lletrats que, ateses les necessitats del servei, cal incrementar el nombre d’altes en el Torn d’Ofici de Laboral de el partit judicial d’Eivissa. Els lletrats que estiguin interessats a formar part d’aquest torn poden enviar la seva sol·licitud o bé a l’adreça turnodeoficio@icaib.org o bé a eivissa@icaib.org

Els requisits són els mateixos que els exigits per als torns generals.

El model de sol·licitud d’inscripció es pot trobar aquí