El divendres 24 de novembre, a les 16:30 hores, tindrà lloc a la Sala de Plens del Consell Insular d’Eivissa, la presentació de l’esborrany de la modificació de la Llei 7/2013 de 26 de novembre de règim jurídic de les instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears que ha elaborat la Direcció General d’Emergències i Interior.