En la línia de la sol·licitud formulada per Advocacia Espanyola en les seves observacions a el Projecte de Llei de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de la Justícia, finalment, el Ple del Senat va aprovar el 7 de setembre l’esmena transaccional acordada per tots els grups per la qual se suprimeix la proposta normativa d’obligar els advocats i altres professionals de la Justícia a obtenir cita prèvia per assistir als jutjats i tribunals.

En concret suprimeix l’al·lusió als professionals que es feia en l’article 18 de la proposta legislativa, acollint així les apreciacions formulades per l’advocacia en el sentit que no poden aplicar-se als professionals les restriccions que s’imposen al públic en general, atès que “el professional que es desplaça als jutjats i que es persona en les oficines judicials acudeix a realitzar el seu treball, que és motiu molt diferent al que condueix al justiciable a anar a les seus judicials”.

Després de la seva aprovació definitiva en la sessió plenària des Senat, la norma tornarà a Congrés, on el projecte llei haurà de ser ratificat per la Cambra Baixa abans de convertir-se en llei.