Segons informa AdvocaciaEspanyola, la Comissió de Justícia del Senat va aprovar el dia22 d’octubre, sense cap vot en contra i amb quatre abstencions, una moció del’PP en la qual s’insta el Govern a elaborar un protocol de salut i prevenció de riscos laboralsperquè els lletrats del Torn d’Ofici puguin exercir el seu treball amb garanties sanitàries i disminuir el risc de contagi dela Covid-19 en les seves assistències lletradesa persones afectadesper una malaltia infectocontagiosao amb sospita de poder estar-ho.

Més informació a: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-senado-insta-al-gobierno-a-elaborar-un-protocolo-de-salud-para-los-letrados-del-turno-de-ofici/