L’ICAIB s’ha adherit al conveni subscrit entre el Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Ministeri de Justícia per facilitar als col·legiats que puguin presentar i remetre electrònicament a la Direcció General dels Registres i del Notariat les sol·licituds de nacionalitat per residència en representació dels seus clients, així com la documentació corresponent.

El servei, que es canalitza a través de l’aplicació creada a tal fi per RedAbogacía, permet que els professionals de les illes puguin agiltizar la tramitació d’aquests expedients I reduir el tems d’espera de resposta de la resolució de l’expedient.

L’ús voluntari d’aquest servei pels col·legiats i col·legiades de l’ICAIB requereix que els interessats subscriguin prèviament el document individualitzat d’adhesió al conveni, un pas que poden dur a terme a la mateixa plataforma, des de “Mis adhesions”.

És important, a més, tenir en compte que, tal com es preveu en el conveni, cada sol·licitud s’haurà de presentar acompanyada d’un segell o certificat de Revisió Col·legial, que l’ICAIB adjuntarà també de forma online, una vegada que hagi revisat i comparat, en aquest cas presencialment, la documentació aportada pel col·legiat. Si la documentació és correcta, s’enviarà telemàticament al ministeri de Justícia.

Tot i que al final d’aquest text s’adjunta el manual de ‘l’usuari elaborat per RedAbogacía, es resumeixen alguns dels passos que els col·legiats interessats a utilitzar aquest servei han de seguir:

  1. Accedir a el servei des de la Intranet de RedAbogacía (https://www.redabogacia.org) i, una vegada que s’ha entrat en la part privada amb el certificat ACA, localitzar, al menú de l’esquerra, el apartat “Expediente Nacionalidad”.
  2. Anar a l’apartat “Mis adhesions”, des d’on es pot descarregar, signar digitalment i pujar a l’aplicació la seva adhesió individual al ‘conveni.
  3. Des d’aquest moment ja es podrà començar a donar d’alta expedients de sol·licituds i emplenar els expedients, podent entrar i sortir de l’aplicació tantes vegades com calgui. Una vegada que hagi aportat tota la documentació requerida a la sol·licitud, prémer el botó “enviar” (al Col·legi).
  4. Un cop a l’ICAIB i, ara sí, mitjançant cita presencial que el col·legiat pot sol·licitar en https://www.icaib.org/ciudadanos/cita-previa/reservar-cita-previa-expediente-de-nacionalidad/, el Col·legi ha de confrontar la documentació pujada a la plataforma amb els originals. Si tot està correcte i és adequat a allò que exigeix la normativa vigent, el Col·legi enviarà l’expedient al ministeri des de la mateixa plataforma (Certificat de Revisió Col·legial). A la primera revisió el Col·legi també verificarà – i confirmarà- l’adhesió individual del col·legiat.
    En el cas que falti algun document o hi hagi alguna incidència amb els enviats pel col·legiat, s’avisarà a aquest de la necessitat d’esmena.
  5. Una vegada remès al Ministeri, l’expedient ja no es podrà modificar i el col·legiat / col·legiada obtindrà una justificació de la presentació des de la plataforma. Qualsevol comunicació posterior del Ministeri sobre l’expedient presentat, es farà directament des d’aquest organisme amb el col·legiat /ada.

Les consultes tècniques que puguin tenir els col·legiats es poden remetre al servei de suport tècnic de RedAbogacía (e-mail: soporte.tecnico@redabogacia.org. Telèfons: 91 150 10 03/93 014 10 01).

Manual de l'usuari
Conveni CGAE- Justicia