S’informa que la Junta de Govern ha acordat que a partir d’ara, els duplicats del carnet col·legial que hagin de fer els col·legiats, per pèrdua o funcionament deficient del que tenien, es faran de forma gratuïta, llevat dels casos excepcionals en què en un breu termini de temps la mateixa persona sol·liciti més d’un duplicat.