Atés que des del dia 1 d’abril de 2023 la gestió col·legial interna del torn d’ofici s’ha de dur a terme amb la plataforma PERICLES, es prega als col·legiats inscrits al servei d’ALD de Penal general, violència de gènere i judicis ràpids que, sempre que els sigui possible, remetin les assistències de forma telemàtica, la qual cosa, a la vegada, els facilitarà que se’n puguin evitar desplaçaments a les seus només per lliurar les les assistències.

Les adreces de correu per a l’enviament són: