Es recorda als col·legiats que a l’enllaç (https://www.icaib.org/extranjeria-solicitudes-de-tramites-iniciales-con-personacion-del-interesado/) poden trobar tota la informació sobre l’acord entre Delegació de Govern i l’ICAIB per poder presentar a través del Col·legi les sol·licituds de tràmits inicials d’estrangeria que requereixin la personació de l’interessat, així com la forma correcta en què, segons indiquen des estrangeria, s’ha de presentar la documentació.