19desembre

19/12/2016.- Conferència “El regalisme i l’antiregalisme a la Menorca angloespanyola del segle XVIII”

Organitzada per la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, la conferència tindrà lloc a l’ICAIB Palma a les 19 hores i serà impartida pel senyor Josep Maria Quintana Petrus, registrador de la Propietat i Acadèmic de número.

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.