24gener

24/01/2018.- Eleccions a la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats

Adjuntam seguidament la convocatòria d’eleccions per cobrir els càrrecs de la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears, que tindran lloc el dia 24 de gener de 2018, de les 10:00 a les 13:00 hores, a l’ICAIB Palma i que es regeixen per allò que disposen els Estatuts de la AJAIB, que es poden consultar al final d’aquest text.

Tots els agrupats de ple dret podran presentar-se com a candidats en candidatura completa, havent de concretar els càrrecs a cobrir i presentant-se cada candidat a un sol lloc.

Les candidatures s’han de presentar, per escrit dirigit a la Junta Electoral, dins dels 15 dies naturals següents a la publicació de la convocatòria electoral, (publicada en data 18 de desembre).

PROGRAMA

PROGRAMA

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.