24juliol

24/07/2020. Mutualidad de la Abogacía. Reunió territorial prèvia a l’Assemblea General

El dia 24 de juliol, a les 13.30 hores, tindrà lloc a les instal·lacions de l’ICAIB Palma la reunió territorial prèvia a l’Assemblea General de Mutualistes de la Mutualidad de la Abogacía, que es farà a Madrid el dia 3 d’octubre.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:
1. Text dels assumptes l’aprovació dels quals la Junta de Govern sotmetrà a l’Assemblea General.
2. Elecció de 4 representants dels mutualistes en la pròxima Assemblea General, que tindrà lloc a Madrid, el dia 3 d’octubre de 2020.
3. Torn obert de paraules.
Per tal que els mutualistes puguin examinar la documentació relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia de l’Assemblea General, a les oficines de l’ICAIB hi ha disponible exemplars de la «Memòria 2019» i del «Document de treball» en què s’exposen amb detall els assumptes que han de ser objecte d’examen a l’Assemblea.
La presentació dels candidats s’ha de fer mitjançant escrit dirigit a la Mutualitat, que es podrà presentar o béen el registre del carrer Serrano, 9, 3a planta de Madrid, o bé per burofax, o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça secretariageneral.tecnicajuridica@mutualidadabogacia.com. El termini de presentació de candidatures acaba a les 14.00 hores del penúltim dia previ a la celebració de l’Assemblea territorial.

Els candidatshan d’indicar en el seu escrit un correu electrònic i unaadreça postal, que s’utilitzaran per gestionar la seva participació en el procés electoral.

Més informació

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.