26novembre

26 i 27 de novembre.- Atenció personalitzada de la Mutualitat de l’Advocacia

Informem que el senyor Daniel Bodelón Puertas, assessor de la Mutualidad de la Abogacía, estarà a la seu de l’ICAIB Palma els dies 26 de novembre, en horari de matí i tarda, i 27 de novembre, en horari de matí, per atendre, de forma personalitzada, totes aquelles consultes, gestions, tràmits o peticions d’informació que li formulin els col·legiats i mutualistes.

Per a una òptima organització de les visites i evitar als col·legiats temps d’espera, es recomana sol·licitar cita prèvia en el següent correu electrònic: daniel.bodelon@mutualidadabogacia.com

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.