28novembre

28 de novembre.- Lliurament del V Premi Miquel Degà Frontera a l’Ètica Jurídica al senyor Rafael Perera Mezquida i jura de nous col·legiats

El dimarts 28 de novembre, a les 19:00 hores, tindrà lloc a la sala d’actes de l’ICAIB Palma l’acte solemne de jura o promesa de nous col·legiats i el lliurament del Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica al senyor Rafael Perera Mezquida, advocat i Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears.

La Junta de Govern de l’ICAIB va acordar concedir aquest premi al senyor Perera, en la seva cinquena edició, per “les virtuts que reuneix com a professional del Dret en totes les seves facetes, posades de manifest al llarg d’una dilatada carrera en l’exercici de l’advocacia , i destacant sempre pel seu tracte exquisit i lleialtat amb tots els operadors de la justícia, companys, fiscals i jutges, així com per la defensa de la independència de l’advocat i l’observança dels principis deontològics que presideixen l’exercici de la professió”.

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.