30març

30/03/2017.- I Trobada de Clíniques Jurídiques

El pròxim dia 30 de març tindrà lloc a l’ICAIB Palma la I Trobada de Clíniques Jurídiques, pensada perquè els alumnes i els advocats que participen en els dos programes de Clínica Jurídica que promouen la UIB y l’ICAIB amb les ONG Càritas Diocesana de Mallorca i Monti-sion Solidària puguin intercanviar experiències i reflexionar sobre les propostes que es poden dur a terme per millorar l’organització i el funcionament d’aquests projectes. A les 19 hores hi haurà a la sala d’actes la presentació, en acte obert a tothom, de les conclusions de la trobada.

La clínica jurídica és una forma d’aprenentatge pràctic i exercici del dret en casos reals que afecten a persones beneficiàries de l’ajuda d’alguna organizació no guvernamental. A la clínica jurídica participen alumnes del darrer curs de dret i advocats “pro bono”, en coordinació amb l’ONG de la qual es tracti.

La clínica jurídica suposa, per als alumnes, la posada en pràctica dels seus coneixements de dret; per als advocats la realització d’una acció solidària; i per als beneficiaris de les ONGs una ocasió de ser tractats amb dignitat i de ser considerats com a titulars de drets, per difícil que sigui la situació en la qual es trobin.

Des de l’any 2013 venen funcionant la clínica jurídica de Monti-sion Solidària i, un poc després, la de Càritas Diocesana de Mallorca, en virtut dels respectius convenis signats amb la Facultat de Dret de la UIB i l’ICAIB. També s’han dut a terme experiències pilot a ARCA i a Metges del Món.

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.