05juliol

Actes institucionals 5 de juliol: homenatge a l’advocacia d’ofici, jura/promesa, Premis TO 2022 y distinció com a col·legiat d’honor del cap de policia a les Illes Balears

S’informa que el pròxim dimarts 5 de juliol, a les 18:30 hores, tindran lloc a la seu de l’ICAIB Palma els actes institucionals següents:

  • Nomenament del senyor Gonzalo Espino Cruz, cap superior de Policia a  les Illes Baleares, com a col·legiat d’honor.

 

  • Homenatge a l’advocacia de Torn d’Ofici. La Junta de Govern ha acordat distingir enguany, per la seva contribució al bon funcionament de la justícia gratuïta a les Baleares, per la seva dilatada trajectòria en aquest servei i en nom de tot el col·lectiu de l’advocacia d’ofici, els professionals següents: Margarita Carolina Carrasco Martí, Ana María Fé Mercadal, Lucía Feliu Nadal, María del Pilar Moreno Navarro, Catalina M. Mut Gomila i Carlos Enrique Portalo Prada. Las lletrades de Menorca Patricia Petrus Perea i Izaskun Salvador Andueza reberen aquesta distinció durant la festa col·legial celebrada el 27 de juny a Maó.
  • Entrega Premis Torn d’Ofici 2022. Per acord de la Junta de Govern rebran aquest premi, creat el 2016 per reconèixer les persones o institucions que s’hagin destacat per la seva col·laboració i consideració cap a l’advocacia d’ofici i/o per la seva contribució a la millora del servei, a la senyora Catalina Martorell Alomar, jutgessa del jutjat d’Instrucció número 3 d’Inca i al senyor Enrique Francisco Sánchez Navarrete, director insular de l’Administració General de l’Estat a Eivissa i Formentera.
  • Jura/promesa d’advocats i d’advocades recentment incorporats a l’ICAIB.

 

 

L’entrada és lliure, tot i que limitada a l’aforament de la sala d’actes.

 

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.