Adjunts es remeten els formularis tramesos pel TSJIB en matèria de mercantil per tal de facilitar el seu ús per part dels lletrats. Els formularis estan relacionats amb les actuacions següents: relació de béns immobles, representació dels treballadors, procediments judicials o administratius, sol·licitud de concurs consecutiu, sol·licitud de concurs voluntari de persones físiques i de persones jurídiques i sol·licitud del benefici d’exoneració del passiu insatisfet.

Representants treballadors
Béns immobles
Procediments
BEPI
Concurs consecutiu
Concurs voluntari persones físiques
Concurs voluntari persones jurídiques