Els col·legiats que estiguin interessats a redactar la documentació en català poden accedir al web del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), en què trobaran formularis en català que els serviran de guia per crear els seus propis documents.
En aquest apartat del web del CICAC hi ha disponible una gran varietat de formularis jurídics i administratius referents a dret civil, dret penal, dret laboral…