Recordam als col·legiats que vulguin modificar les dades que figuren a la seva fitxa personal que poden fer-ho per Internet, a través del lloc web col·legial (Col·legiats- Àrea Privada- SIGA), on també podran indicar, marcant la casulla corresponent, si volen o no que a la guia judicial digital publicada al portal web s’inclogui la seva fotografia.