Informam als col·legiats que l’ICAIB està intensificant les gestions amb la Brigada d’estrangeria de la Direcció Superior de Policia i amb Delegació de Govern a fi de cercar solucions conjuntes i agilitzar la tramitació dels NIEs a Palma, que en les darreres setmanes s’ha vist ralentida, tot i l’esforç que, consta en el Col·legi, s’està fent per la persona que atén el servei.