S’informa als col·legiats que a l’enllaç http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/mesures_de_prevencia_en_el_sector_de_la_construccia_/ es poden consultar les guies de mesures de protecció i seguretat, per sectors productius, elaborats per l’Institut Balear de seguretat i salut laboral i la Conselleria de salut.