Adjuntem la guia definitiva per a la celebració d’actuacions judicials amb mitjans telemàtics en l’àmbit competencial del ministeri de Justícia, que ha elaborat aquest organisme.

Guia definitiva