Atesa la posada en marxa dels projectes de mediació intrajudicial en els partits judicials de Manacor i Eivissa, recordem als col·legiats que, en els procediments de mediació, els advocats tenen un paper fonamental d’assessorament i garantia dels drets dels seus clients. Per això, s’adjunta la guia “Recomanacions per a l’advocacia en la mediació”, elaborada pel Consell General de l’Advocacia Espanyola i que es pot consultar també al seu web.

Recomendaciones para la abogacía en la mediació