Recordem que durant el mes d’agost, l’horari col·legial serà de 8 a 15h, per això en aquest mes se suspèn l’horari verpertí (de 16.00 a 18.00 h) per a sales de reunions i les instal·lacions de biblioteca.