Informam que el senyor Daniel Bodelón Puertas, assessor de la Mutualitat de l’Advocacia, es desplaçarà el 3 de desembre, al matí, a la seu de l’ICAIB a Manacor, i el dia 4 de desembre, també en horari de matí, a la seu col·legial d’Inca, per atendre de forma personalitzada totes les consultes, gestions, tràmits o peticions d’informació que li formulin els col·legiats i mutualistes.

Per a una òptima organització de les visites i per evitar als col·legiats temps d’espera, es recomana sol·licitar cita prèvia enviant un correu electrònic a antonia.jaume@icaib.org (Manacor) o a magdalena.pieras@icaib.org (Inca).