S’adjunta al final d’aquestes línies el document elaborat pel Ministeri d’Afers Econòmics amb informació sobre les principals característiques de la Línia d’Avals per a empreses i autònoms, acordada pel Govern per al finançament,entre unes altres qüestions, del pagament de salaris, atenció a les necessitats de liquiditat, etcètera.

Línies d'avals