S’informa que, degut a l’increment operat per la Policia en la taxa dels NIEs, el 2019 el preu per a cada un d’aquests documents serà de 27,14 euros.

Així mateix, i a fi d’evitar possibles devolucions, es recorda la conveniència que els col·legiats completin també les dades de la sol·licitud de NIE referits al nom del pare o mare, l’estat civil i el domicili a Espanya (model EX-15) – dades que, per norma general, han de ser completats-.

Finalment recordam que els NIE que tramiten els col·legiats en la seva condició de persona física no es detallen en la factura.