La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat renovar per un any, de l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022, la pòlissa de responsabilitat professional amb la companyia Catalana Occidente, a través de la corredoria Adartia, amb la qual el Col·legi porta opera des de fa més de deu anys.

El límit contractat es manté en 1.100.000 euros per sinistre i assegurat, a l’igual que la franquícia (300 euros per sinistre) i l’import mensual per advocat: 20,34 euros (impostos inclosos).
La pòlissa, que compta amb una redacció de cobertures molt àmplia, inclou importants novetats, entre les que destaquem les següents:

  • Inclusió expressa de la cobertura de LexNet: quedaran cobertes les responsabilitats derivades “per qualsevol tipus de dany davant de tercers en la prestació de serveis professionals que pogués originar-se per errors o omissions en la utilització de la plataforma d’intercanvi d’informació LexNet, dins del marc normatiu actual sobre l’ús de tecnologies de la informació en l’Administració de Justícia que preveu el deure d’utilitzar els mitjans electrònics per part dels professionals col·legiats “.
  • Inclusió de garantia de compensació per assistència a judici com a testimoni en plet relacionat amb una reclamació coberta per la pòlissa. En el cas que els professionals assegurats, o els seus empleats, estiguin obligats a assistir als tribunals en qualitat de testimoni en un plet relacionat amb una reclamació comunicada i coberta per la pòlissa, l’assegurador ha d’abonar una compensació per reclamació de 400 euros al cas dels col·legiats i de 200 en el cas dels empleats assegurats.

Es mantenen les cobertures de, a més de la responsabilitat civil professional derivada de l’exercici de l’advocacia (s’inclouen, expressament i entre altres, l’activitat de mediació, l’assessoria fiscal, l’assessorament jurídic-immobiliari, l’administració de finques, l’administració concursal, l’assessorament en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, l’assessorament en matèria de normativa de protecció de dades, l’activitat de comptador partidor i de perit judicial i l’activitat com a àrbitre en els procediments d’arbitratge); la responsabilitat civil d’explotació: la responsabilitat civil locativa, la responsabilitat civil patronal; els danys a expedients i documents; la LOPD; la infidelitat d’empleats; la inhabilitació professional; la reclamació a contraris; la defensa i les fiances.

Ampliacions voluntàries de la cobertura: els col·legiats exercents, inscrits i les societats poden contractar ampliacions de la cobertura, si ho desitgen.

Pòlissa de responsabilitat professional del despatx: recorden, així mateix, que també hi ha condicions avantatjoses per a contractar la pòlissa de responsabilitat professional del despatx.

Els que estiguin interessats a saber més sobre l’assegurança i / o les ampliacions, poden contactar amb Adartia al telèfon 91.781.64.53 o a l’adreça de correu: abogados@adartia.es

Informació RC
RC despatxos professionals
Butlletí adhesió ampliacions
Part de sinistre