S’adjunten al final d’aquestes línies els darrers documents que el director general de Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha remès al Consell General de l’Advocacia amb información important sobre les sol·licituds i tramitació dels ERTOs.

Entre la informació remesa, destaquen les següents qüestions:

• És important veure la informació publicada pel SEPE per emplenar la sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per a treballadors afectats per procediments de suspensió o reducció de jornada (ERTOs): http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=guia-basica-tramite-solicitud-colectiva-prestaciones-erte-covid19

• Per poder reconèixer les prestacions el més aviat possible, és indispensable que les sol·licituds presentades estiguin degudament emplenades, per la qual cosa s’aconsella verificar les dades abans d’enviar-les. Les instruccions sobre la informació a incloure en la sol·licitud es poden consultar a la Guia bàsica de tramitació.

• Qualsevol error en les dades pot comportar que no es pugui resoldre la prestació; o en el cas del compte bancari, que l’import de la prestació no es faci efectiu.

• Es recomana consultar la informació per a empreses de l’Espai COVID del SEPE: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

• Es disposa igualment d’un apartat de preguntes freqüents per a les empreses: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes-empresas.html

Guia
Full Informatiu