La Junta de Govern de l’’ICAIB ha acordat renovar, per al període de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021, la pòlissa de responsabilitat professional amb la companyia Catalana Occident, que opera amb la corredoria amb la qual el Col·legi du operant més de deu anys (Adartia).

El límit contractat es manté en 1.100.000 euros per sinistre i assegurat, igual que la franquícia (300 euros per sinistre) i que l’import mensual, de 20,34 euros (impostos inclosos).

La pòlissa compta amb una redacció de cobertures molt àmplia cobrint, a més de la Responsabilitat Civil Professional derivada de l’exercici de l’activitat professional de l’advocacia (s’inclouen expressament entre altres l’activitat de mediació, l’assessoria fiscal, l’assessorament jurídic-immobiliari, l’administració de finques, l’administració concursal, l’assessorament en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, l’assessorament en matèria de normativa de protecció de dades, comptador partidor, perit judicial, i l’activitat com a àrbitre en els procediments d’arbitratge), la Responsabilitat Civil d’Explotació, Responsabilitat Civil locativa, Responsabilitat Civil Patronal, els danys a expedients i documents, LOPD, Infidelitat d’Empleats, Inhabilitació Professional, Reclamació a Contraris, Defensa i Fiances.

Els col·legiats exercents, inscrits i les societats poden contractar ampliacions de la cobertura, si volen. És important tenir en compte que des de la companyia informen que a partir de l’1 de juliol passaran a cobrament les ampliacions a aquells professionals que les tenen ja contractades.

Recorden, així mateix, que també hi ha condicions avantatjoses per a contractar la pòlissa de responsabilitat professional del despatx.

Els que estiguin interessats a obtenir més informació sobre l’assegurança o sobre les ampliacions, poden contactar amb Adartia al telèfon 91.781.64.53 o a l’adreça de correu: abogados@adartia.es