Davant les consultes formulades per alguns col·legiats en relació a l’assegurança de RC s’informa que des del dia 1 de juliol de 2017, data en la qual va entrar en vigor la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil professional subscrita per l’ICAIB amb CASER, mitjançant la corredoria Adartia, el preu mensual de l’assegurança és de 19,84 euros.

La pòlissa inclou una àmplia redacció de cobertures, de manera que, a més de la responsabilitat civil derivada de l’exercici professional i de la responsabilitat civil d’explotació, locativa i patronal, preveu altres supòsits com, entre d’altres, els danys a expedients i documents i les responsabilitats derivades de l’activitat de mediació i l’administració concursal.

Cal destacar que el límit contractat per sinistre es manté en 1.100.000 euros per a cada assegurat.