En atenció a les telefonades freqüents que fan els col·egiats que estan interessats a conèixer la data d’entrega dels NIEs que han sol·licitat a la seu de l’ICAIB Palma, s’informa que en al web col·legial es publicarà informació actualitzada de forma permanent sobre aquestes consultes, que permetrà conèixer quins són els documents que ja es poden passar a recollor i quins estan encara pendents de recepció.

El Col·legi no disposa de les datas d’entrega dels NIES pendents per part de la policia, tot i que es recorda que tot d’una que els documents es reben a l’ICAIB es remet avís immediat per correu electrònic als col·legiats.