S’adjunta al final del text l’informe sobre “Inhabilitació i suspensió de col·legiats davant condemnes penals, malalties i altres supòsits” elaborat i aprovat per la Comissió d’Ordenació Col·legial i Professional del Consell General de l’Advocacia Espanyola i ratificat en ple per aquest.

Informe