Recordam als col·legiats menors de 40 anys que poden inscriure’s gratuïtament a l’Agrupació de Joves Advocats de les Balears, una associació que té per finalitat contribuir a l’estudi i a la solució dels problemes que afecten específicament al col·lectiu de l’advocacia jove.

Els requisits per formar part de la AJAIB són estar col·legiat a l’ICAIB, com a exercent o com no exercent; no superar l’edat de 40 anys o, havent superat aquesta edat, no excedir de 5 anys de col·legiació.

Formulari d'inscripció AJAIB