Atesa la bona acollida del taller de mediació que va tenir lloc a les aules de l’Escola de Pràctica Jurídica el passat 23 de març, la IMIB planeja organitzar una altra jornada formativa pròximament.

Tots els mediadors del registre de la IMIB compten amb una formació superior a l’exigida per la Llei 5/2012 i, a més, la institució pretén fomentar la formació contínua com a garantia de la qualitat del servei