Donat l’interès que pot tenir per als col·legiats, adjuntem tot seguit la Instrucció dictada en data 10 de juny de 2019 pel fiscal superior de les Balears en relació a l’ocupació il·legal d’immobles.

Instrucció