S’adjunta al final d’aquestes línies la instrucció de la Secretaria d’Estat de Migracions sobre l’autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals de dones estrangeres víctimes de violència de gènere, en la qual s’aclareixen algunes qüestions relacionades amb aquesta matèria.

Aquesta i altres instruccions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions es poden consultar a l’enllaç: http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/index.html

Instrucció SEM 2/2021