La Secretaria General de l’Administració de Justícia del Ministeri de Justícia ha dictat una circular per la qual s’estableix la transferència bancària com a mitjà general per a la realització de pagaments en processos judicials durant la vigència de l’estat d’alarma. Amb aquesta mesura es cerca garantir que les quanties dipositades en els jutjats per al pagament de salaris, pensions d’aliments o indemnitzacions a víctimes de delictes, se segueixin cobrant amb regularitat, sense que això suposi una major exposició als jutjats per part de lletrats de l’Administració de Justícia, professionals i ciutadans.

Circular