El Ministeri de Justícia ha estimat el recurs que va presentar el Consell General de l’Advocacia Espanyola desprès que el ministeri exigís al Consell i al Col·legi d’Advocats de Madrid la devolució de part dels honoraris – concretament 591.297 euros-, que varen rebre els advocats del Torn d’Ofici del cas Gürtel.

Segons informa Advocacia Espanyola en un comunicat fet públic en data 18 de desembre de 2019, “el ministeri reconeix en el seu escrit que a l’hora de reclamar aquestes quantitats no va seguir la via legalment establert per completar un expedient de reintegrament de subvencions”. Justícia – assenyala el Consell-, no va iniciar l’expedient formalment, no va completar una fase d’investigació, no va comunicar una proposta de resolució provisional als interessats i no va obrir l’obligat termini d’al·legacions perquè els perjudicats puguin defensar la seva posició. “És a dir – s’afegeix- va incomplir sistemàticament tots i cada un dels passos del procediment administratiu en un Estat de Dret”.

És més, indiquen des de l’Advocacia Espanyola, l’escrit estimatori del ministeri “admet que, per garantir-se la consecució dels seus objectius -obtenir la devolució dels honoraris- va incomplir la seva obligació d’abonar en termini el pagament de la subvenció de la Justícia Gratuïta corresponent als mesos de juliol, agost i setembre de 2018”. El Consell recorda en aquest sentit que Justícia només va alliberar aquests diners una vegada que el Consell i el Col·legi de Madrid varen fer efectiva la devolució de les quantitats reclamades, de manera que, afegeixen, el departament de

Justícia “reconeix així oficialment que va instrumentalitzar el pagament del torn ordinari de la Justícia Gratuïta per obtenir els resultats pretesos en un altre assumpte que no guardava cap relació amb aquest”.

Més informació a: https://www2.abogacia.es/actualidad/sala-prensa/notas-de-prensa-sala-de-prensa/justicia-admite-que-se-extralimito-al-pedir-el-reintegro-de-los-honorarios-del-caso-gurtel/