S’adjunten al final d’aquestes línies els justificants d’intervenció per l’aturada programada del servei de LexNET els dies 17 i 18 de juliol.

Justificant 1
Justificant 2