Es detallen tot seguit algunes de les novetats relacionades amb els jutjats a Eivissa.

  • L’ICAIB ha donat trasllat al deganat dels jutjats d’Eivissa de la preocupació de l’advocacia per la paralització en la tramitació d’assumptes en la jurisdicció penal, com a conseqüència de l’incendi dels jutjats. Per això, ha proposat la col·laboració en l’establiment de criteris que permetin reactivar progressivament algunes actuacions.
  • Així mateix, s’informa que per necessitats de la Junta electoral de zona, a partir d’aquesta setmana, i de forma provisional, les togues que actualment estan a disposició dels lletrats en les dependències dels jutjats de primera instància, es traslladaran a la planta baixa, sota la custòdia del guarda de seguretat, mentre que la taula i l’ordinador per a ús dels col·legiats es situaran enfront de les sales de vista 1 i 2.
  • El deganat dels jutjats ha informat de la possibilitat que després de Setmana Santa es disposi ja de noves dependències de lloguer per ubicar els jutjats que es varen veure afectats per l’incendi.