Sense perjudici de les noves mesures que es puguin anar adoptant en funció de l’evolució de la situació generada pel COVID-19, la Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat, en sessió telemàtica celebrada el 16 d’abril, exonerar els col·legiats del pagament de la quota del mes d’abril que, com saben, inicialment havia quedat en suspens. L’exoneració correspon a la quota col·legial, no així a la prima de l’assegurança de responsabilitat civil que dóna cobertura als advocats exercents i inscrits.

Així mateix, es recorda que l’ICAIB ha augmentat fins als 70.000 euros l’aportació per a la línia d’ajuda social, a la qual poden acollir-se, amb garanties de plena confidencialitat, els col·legiats que acreditin trobar-se en una situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat especial com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19. Fins al moment, 28 col·legiats s’han beneficiat de l’accès a aquesta ajuda.

Les persones interessades poden dirigir la seva sol·licitud a l’adreça electrònica antonia.calafell@icaib.org