Afavorir la incorporació a la Mutualitat de familiars de mutualistes, fins a segon grau, mitjançant la contractació de qualsevol dels productes d’estalvi que ofereix la Mutualitat, és l’objectiu de la campanya “Fes mutualista a un familiar” activada per la aquesta entitat.

La campanya preveu que fins al 31 de desembre de 2020, qualsevol mutualista que formalitzi la contractació, per un familiar, dels productes d’estalvi de la mútua rebrà, a l’igual que el seu familiar, 50 euros per alta.

En concret, els productes que formen part de la campanya són: Pla de previsió (PPA) per a qui vulgui complementar la seva jubilació; SVA per disponibilitat dels estalvis en qualsevol moment; pla Junior, per als fills de mutualistes; Renda Vitalícia Remunerada, per als seus pares; Renda Patrimoni 65 en cas de venda d’una casa; Estalvi 5 i Plus Salut.

Més informació