El Ministeri de Justícia ha convocat per al dia 23 de juny la prova d’aptitud professional per a l’exercici de la professió de l’advocacia de l’any 2022, que tindrà lloc de forma ‘online’ i simultània usant una plataforma de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Les persones admeses s’examinaran de manera simultània per Internet a través de la plataforma AVEX de la UNED. La prova començarà a les 9:00 (hora peninsular), centrant-se a les ‘matèries comuns’, una primera part que finalitzarà a les 11:00. S’estima que la segona part de la prova, referent a les “matèries específiques”, començarà a les 11.10 hores i acabarà a les 12.10 hores.

Per poder fer l’examen, els aspirants podran sol·licitar els codis d’accés necessaris des del dia 13 de juny fins al mateix dia de la prova a la plataforma AVEX. A més, des del dia 14 de juny es desenvoluparà en aquesta mateixa plataforma una demostració amb “un examen mock” similar al real, al qual els aspirants podran accedir tantes vegades com vulguin, fins al 16 de juny a les 20:00 hores, per familiaritzar-se amb la plataforma.

Més informació a: https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/acceso-abogacia-junio