Encara que durant l’estat d’alarma, LexNET va ampliar el període de disponibilitat dels missatges i acusis a les bústies de tots els usuaris, un cop represos els terminis processals i per evitar que l’acumulació de missatges endarrerits pugui generar problemes en el sistema, des d’aquesta plataforma s’ha informat que a partir del dia 4 d’agost els missatges tornaran a tenir la caducitat de 60 dies que preveu el RD 1065/2015.