En data 11 de setembre de 2023 l’ICAIB ha posat en marxa el testament professional col·legial, un nou servei que faciltará els col·legiats exercents la possibilitat de proposar a advocats que puguin substituir-los en cas d’impossibilitat greu per a l’exercici de la professió o de defunció, la qual cosa redundarà, a més, en la seguretat jurídica dels clients, en permetre el trasllat dels assumptes i procediments en tramitació a companys de confiança del lletrat, des del primer moment.

El servei permet proposar a un o més advocats –concretant o no l’especialitat i que, en tot cas, han de donar prèviament el seu consentiment– perquè intervinguin successivament si el primer que sigui nomenat o designat no pot o no vol acceptar la substitució.

El testament professional col·legial, inspirat en el que va activar recentment el Col·legi d’Advocats de Granada de forma pionera, i que es pot modificar o cancel·lar en qualsevol moment per l’interessat, s’ha de registrar a l’ICAIB, d’acord amb les pautes i condicions especificades a la guia i el formulari que trobareu a l’enllaç: https://www.icaib.org/ca/testament-professional-col%c2%b7legial/

És important assenyalar que el professional substitut quedarà vinculat pels acords aconseguits entre el lletrat testador i el client, així com que la substitució quedarà sense efecte en cas que el client la rebutgi expressament.