L’ICAIB ha convocat la segonda edició del Premi Enriqueta Pascual per la Igualtat a fi de reconèixer públicament la labor dels qui, des de la seva posició professional en la branca de les ciències jurídiques o per l’estreta relació que hi mantenen, ja siguin persones físiques o jurídiques, treballen per erradicar la discriminació per raó de sexe o gènere i per avançar cap a la igualtat plena, real i efectiva entre dones i homes.

Qualsevol membre de l’ICAIB pot proposar les persones o entitats que consideri mereixedores del premi mitjançant la presentació per escrit i de forma motivada de la candidatura a una de de les seus col·legials. El termini per presentar les candidatures és el dia 5 de març de 2020.

Bases reguladores