La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, reunida en data 8 d’abril per via telemàtica, ha acordat, tal com ja va avançar el degà Martin Aleñar en el seu escrit del passat 1 d’abril, insistir en exigir dels poders públics que facin extensives als advocats i advocades mutualistes totes i cadascuna de les mesures de suport social i econòmic aprovades per als autònoms per tal de pal·liar els efectes del COVID-19.

Per això, la Junta de Govern s’adhereix a quanta iniciativa ha adoptat i pugui adoptar en aquest sentit el Consell General de l’Advocacia Espanyola, per “acabar amb l’actual situació discriminatòria i exigir la igualtat de tracte entre els advocats adscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms, que sí que estan inclosos expressament en les mesures – encara insuficients-acordades pel Govern, i els que ho estan en una mútua professional de l’advocacia “. Una reivindicació a la qual ja s’han sumat també diferents agrupacions d’advocats de tot el país.

La Junta de Govern considera que les circumstàncies adverses generades pel COVID-19 i les restriccions que sobre l’activitat professional es deriven de l’estat d’alarma, són idèntiques per al conjunt dels advocats, amb independència de el règim a el qual s’estigui inscrit, motiu pel qual considera de justícia que, en conseqüència, els uns i els altres obtinguin el mateix tracte per part de les administracions públiques, estatals i autonòmiques.

Aquestes reivindicacions han estat traslladades per escrit al Govern pel degà, qui, a més, indica que les mesures de suport per als autònoms, tot i ser un pas important, es consideren “insuficients o d’aplicació en excés limitada”, per la qual se sol·licita, a més, i entre altres qüestions, que els poders públics analitzin la possibilitat d’exonerar del pagament de la quota a la seguretat social a tots els autònoms, al menys durant la vigència de l’estat d’alarma; que es redueixi de forma notable, per a autònoms i mutualistes, el percentatge de descens d’activitat que els permeti accedir a la prestació extraordinària i a un altre tipus de mesures; i que els governs nacional i autonòmic incloguin a l’advocacia en les línies d’ajut o suport financer per poder fer front als costos de l’exercici professional.

Més informació a: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-reclama-a-justicia-y-a-las-cc-aa-que-soliciten-para-los-letrados-mutualistas-el-mismo-trato-que-para-los-autonomos/